U bent hier

Het UBO-register

Een gratis demonstratie?
Het zal alvast geen verrassing meer zijn, het UBO-register moet vanaf heden ingevuld zijn ten laatste tegen 31 maart 2019.

Zoals u het zeker weet dient dit register aangevuld te worden door de interne mandataris van een bedrijf/vereniging (eventueel extern).

Dit kan dus uitgevoerd worden door het bedrijf zelf of via gemandateerde boekhouder/accountant.

Vooraleer u daarmee geconfronteerd wordt, dachten we dat het verstandig zou zijn u enkele essentiële elementen te herinneren…
 

Eerst, wat is het UBO-register (Ultimate Benefical Owner) en waar dient het voor?

  • Dit register centraliseert de uiteindelijke begunstigden van bedrijven/stichtingen/VZW of nog alle “andere gelijkaardige rechtsvormen”.

Het is u mogelijk toegang te krijgen tot dit register binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) via het portaal MyMinfin (Pro). Dit wordt u mogelijk gemaakt mits het inloggen met uw identiteitskaart of andere mogelijkheden zoals de ItsMe-app.

  • Hoe identificeren we uiteindelijke begunstigden van een bedrijf/vereniging? 

Het is mogelijk dat slechts één natuurlijke persoon uiteindelijke begunstigde is, maar het is ook mogelijk dat dit een groep van personen is. Dit zijn de personen die het bedrijf of de vereniging bezitten of beheren (opgericht in België).
NB : een “uiteindelijke begunstigde” is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de aandelen van een bedrijf/vereniging bezit. In het geval dat wij de persoon/personen niet kunnen identificeren die het bedrijf/vereniging controleren, is het de voornaamste zaakvoerder die aansprakelijk is.  

  • Wat zijn de wettelijke obligaties van een wettelijke vertegenwoordiger van een bedrijf/vereniging? (Vanaf heden tot ten laatste 31 maart 2019)

- Het in plaats stellen van interne procedures die het verzamelen van documenten en informatie vereenvoudigen, met oog op het invullen van het register.
- De wettelijke vertegenwoordiger of mandataris aanduiden die de informatie zal verschaffen aan de Administratie
- De uiteindelijke begunstigde(n) identificeren, alsook alle documenten verzamelen die meegedeelde informatie kunnen bevestigen (statuten van het bedrijf, kopie van de identiteitskaart, register van aandeelhouders, …)

  • Wat zijn de sancties die toegepast kunnen worden wanneer deze obligaties niet gerespecteerd worden? 

Een geldboete van €50 tot €5.000 is van toepassing voor de beheerders die falen bij:
- Het leveren van informatie omtrent de uiteindelijke begunstigde(n), binnen de maand, vanaf het ogenblik dat deze informatie gekend of gewijzigd is, maar ook de gegevens over uiteindelijke begunstigde(n) in het UBO-register (elektronisch).
- Het verzamelen en archiveren van actuele en exacte gegevens omtrent de uiteindelijke begunstigde(n)

Als professional zal u moeten bepalen als u dit wenst te integreren in uw prestaties of dat dit ten laste van uw klanten zal zijn.