Deze nota « privacyverklaring » duidt aan hoe wij informatie verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website en van onze diensten.

1. Wat zijn de gegevens die wij verzamelen?

1.1. Wanneer u de tool FID-Manager gebruikt

Wij verzamelen uw identificatiegegevens (e-mailadres, naam, voornaam) wanneer u gebruik gaat maken van onze diensten. Wij verzamelen de berichten die wij onderling wisselen wanneer u vrijwillig ingaat op een onderzoek, alsook wanneer u ons vragen stelt of feedback geeft op onze diensten.

1.2. Wanneer u onze website gebruikt

Tijdens uw bezoek op onze algemene website : www.fid-manager.com, verzamelen wij technische en commerciële informatie zoals de browser die u gebruikte, de bezochte webpagina’s of nog de tijd die u spendeerde op onze website.

2. Hoe gebruiken wij verzamelde informatie?

2.1. Wanneer u de tool FID-Manager gebruikt

Wanneer u FID-Manager gebruikt, verzamelen wij de nodige informatie om uw account correct te beheren en factureren. Indien u dit toelaat, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u bijvoorbeeld:

 • Op de hoogte stellen van de nieuwigheden in FID-Manager
 • Op de hoogte stellen van opleidingen, georganiseerd door FID-Manager
 • Op de hoogte stellen van andere producten dan FID-Manager, die met FID-Manager verbonden kunnen worden
 • Indien u toelaat zulke e-mails te ontvangen, kunt u zich op eender welk moment terugtrekken zodat deze mails u niet meer verzonden worden.

2.2. Wanneer u gebruik maakt van onze website

Wanneer u gebruik maakt van onze algemene website: www.fid-manager.com, wordt er informatie verzameld om statistieken omtrent deze website te trekken. Indien u het formulier invult omtrent de vraag om informatie, zal deze informatie gebruikt worden om u te contacteren omtrent uw vraag.

3. Vertrouwelijkheid

Dat uw informatie ons toekomt via uw bezoek op onze website of via het gebruik van onze diensten, FID-Manager BV zal uw persoonlijke gegevens noch delen, noch verkopen, noch verzenden, noch verspreiden op welke manier dan ook, behalve indien de wet ons deze opeist of indien u ons dit expliciet toelaat.

FID-Manager hecht veel belang aan de keuze van haar onderaannemers. Alle onderaannemers die tussenkomen in het leveren van betrokken diensten zijn Europees en garanderen dat de bescherming van de gegevens en de persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd op het hoogste niveau.

3.1. Wanneer u gebruik maakt van onze tool FID-Manager

In geen enkel geval, zal deze informatie gebruikt worden voor andere doeleinden dan hetgeen dat specifiek voorzien is in onze onderlinge conventie.

3.2. Wanneer u gebruik maakt van onze website

In geen enkel geval, zal deze informatie gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor onze interne opvolging van het gebruik van onze website.

3.3. Wanneer u ons een mail stuurt of een vraag naar informatie

In geen enkel geval, zal deze informatie gebruikt worden voor andere doeleinden dan u te beantwoorden.

4. Hoe kunt u uw rechten beoefenen?

4.1. Garantie op een eerlijke en wettige behandeling

Uw persoonlijke gegevens zijn altijd conform verwerkt voor legitieme doeleinden vermeld in punt 2. Ze zijn verzameld en verwerkt op gepaste wijze, pertinent en niet excessief, en zullen niet langer bewaard worden dan nodig om bepaalde doeleindes te bereiken.

Alle technische en beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de risico’s van toegang of illegale of ongeautoriseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens te minimaliseren. In geval van inbraak in haar computersystemen neemt FID-Manager onmiddellijk alle nodige maatregelen om de schade tot een minimum te beperken.

4.2. Recht op toegang

Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, de categorieën van betrokken gegevens, alsook de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, en de criteria die zijn gebruikt om de bewaringstermijn te bepalen en de rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen.

4.3. Recht op rechtzetting

Onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen verbeterd worden. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige wijzigingen in zijn of haar gebruikersaccount zo nauwkeurig mogelijk aan te brengen, maar u kunt ons ook schriftelijk vragen om dit uit te voeren voor u.

4.4. Recht om te wissen (of "recht om vergeten te worden")

U hebt ook het recht om het wissen van uw persoonlijke gegevens (vergeten te worden) te vragen in de volgende hypotheses:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden.
 • U trekt uw toestemming voor behandeling in en er is geen andere wettelijke basis voor behandeling.
 • U hebt uw recht op verzet geldig uitgeoefend.
 • Uw gegevens zijn illegaal verwerkt.
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

4.5. Recht op beperking van de behandeling

In bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen in de volgende hypotheses:

 • Geschil over de juistheid van de gegevens.
 • Illegale verwerking van uw gegevens.
 • Verwerking van uw gegevens als onderdeel van een gerechtelijke procedure.

4.6. Recht op oppositie

U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. FID-Manager stopt dan de verwerking van uw persoonlijke gegevens, behalve moest worden aangetoond dat er dwingende of legitieme redenen zijn in het voordeel van de behandeling die boven uw recht om bezwaar aan te tekenen prevaleren.

4.7. Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere begunstigde, tenzij dit technisch onmogelijk is.

4.8. Het recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingshandelingen voorafgaand aan de opname.

5. Hoe kunt u uw rechten beoefenen?

Om uw rechten te beoefenen, moet u ons bepaalde vraag schriftelijk meedelen via het e-mailadres privacy@fid-manager.com, of via post op het adres:

FID-Manager BV
Waterloo Office Park (WOP)
Drève Richelle 161, bus 71 – gebouw J
1410 Waterloo

Indien u niet tevreden bent over de verwerking hiervan, kunt u een klacht indienen bij de competente Belgische autoriteit: https://www.privacycommission.be.

6. Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die gegevens verzamelen over de websites die u bezoekt en de pagina’s die door u worden bekeken. U kunt ervoor kiezen om cookies op uw computer te accepteren en op elk gewenst moment terug te komen op deze beslissing door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen.

Afhankelijk van het type browser, hebt u de volgende opties: accepteer of verwerp cookies van elke herkomst dan ook, of plan een bericht in waar om uw toestemming wordt gevraagd telkens wanneer een cookie zich opdringt.

Meer informatie over cookies: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet) (NL) of www.aboutcookies.org (ENG).

6.1. Wanneer u de tool FID-Manager gebruikt

Wanneer u FID-Manager gebruikt, worden cookies enkel gebruikt om uw identiteit en veiligheid van de connectie tussen uw computer en onze servers te garanderen. De diensten die FID-Manager levert zijn dus onmogelijk zonder cookies.

6.2. Wanneer u gebruik maakt van onze website

Tijdens uw bezoek op onze algemene website : www.fid-manager.com, wordt gebruik gemaakt van cookies voor de opvolging van het gebruik van onze website, en statistieken te genereren.

U kunt via de configuratie van uw browser cookies, van elke herkomst dan ook, verwerpen, maar dit zou bepaalde functies zoals de taalkeuze kunnen beïnvloeden.

7. Andere websites/applicaties

Wanneer u FID-Manager gebruikt, kunt u externe softwaretoegang tot bepaalde gegevens in FID-Manager instellen. Deze « privacyverklaring » is alleen van toepassing op gegevens en uw toegang tot FID-Manager. Als u externe software toegang hebt gegeven tot bepaalde informatie in FID-Manager, raden wij u aan hun privacyverklaring te lezen.

8. Veranderingen in onze nota “privacyverklaring”

We houden onze nota ‘privacyverklaring’ up-to-date en eventuele wijzigingen worden steeds vermeld op deze pagina. Deze nota ‘privacyverklaring’ is voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2018.

9. Ons contacteren

Aarzel niet ons te contacteren mocht u vragen hebben omtrent onze nota bescherming van de persoonlijke levenssfeer of indien u vragen heeft die ons betreffen

Per mail op het adres privacy@fid-manager.com
Of per post, ter attentie van :
FID-Manager BV
Waterloo Office Park (WOP)
Drève Richelle 161, bus 71 – gebouw J
1410 Waterloo