In een Accountantskantoor dient men zeker te zijn dat alle aangiftes binnen de wettelijke vervaltermijnen zijn ingediend. Het doel : tijdig aangiften indienen bij de administratie en zo boetes vermijden voor laattijdige aangifte. Met gemiddeld een 50-tal dossiers per medewerker is het soms moeilijk een duidelijk en globaal overzicht te krijgen van hetgeen nog gedaan moet worden, voor wie, en tegen wanneer…

FID-Manager digitaliseert het beheer van uw accountantskantoor en biedt effectieve antwoorden op de planning van de verschillende uit te voeren taken binnen uw accountantskantoor

Synchronische

Synchronische validering in de taak, zodat het risico op fouten geminimaliseerd wordt. Deze documenten worden foutloos geklasseerd in het goede dossier. Kennisgevingen die proactief elementen aanwijzen en prioriteiten aangeven per taak, per medewerker en per klant.

Sorteer en filtermogelijkheden

Sorteer en filtermogelijkheden om snel toegang te krijgen tot gezochte informatie : aantal btw-aangiftes die nog ingediend dienen te worden, chronologische volgorde waarin u documenten per klant heeft ontvangen, dossiers van een bepaalde medewerker, …

Automatische herkenning

Automatische herkenning van verzendbestanden, uit uw boekhoudpakket
Automatische herkenning van wettelijke ontvangstbewijzen

Geschiedenis

Geschiedenis met alle acties die plaatsvonden op een taak

Taakparameters

Taakparameters waarbij we iedere taak inhoudelijk zeer flexiebel kunnen aanpassen