Eén van de hoofdtaken van een accountancykantoor bestaat uit het verzamelen van documenten die deels nodig zijn voor de boekhouding van het bedrijf, en ook officiële documenten genereren die de cijfers overnemen van het bedrijf die naar de administratie verstuurd dienen te worden en de leidraad moeten vormen voor advies over de evolutie, de financiële toestand 

U moet dus enerzijds makkelijk documenten kunnen verzamelen, en anderzijds het verrichte werk zichtbaar maken aan klanten zonder alle mails te vergeten die nodig zijn om klanten aan de wettelijke vervaltermijnen te herinneren, hen vragen om op kantoor langs te komen om documenten te ondertekenen of vervallen identiteitskaart te vervangen.

Een ander belangrijk deel van de mails dient geklasseerd te worden in het dossier van de klant, om een kopie te hebben indien nodig geacht of gewoon om andere medewerkers wegwijs te helpen in het klantendossier aangezien het niet altijd de verantwoordelijke is die contact zal hebben met de klant.

-

Klantenportaal

Het klantenportaal geeft de mogelijkheid makkelijk informatie en documenten van het klantendossier beschikbaar te maken aan deze

De klant kan al zijn documenten naar u doorsturen via het portaal (BTW, VENB, PB)

De klant heeft toegang tot alle facturen die uw kantoor hen aanrekende

Kantoor

Uw kantoor kan de kleuren wijzigen die overeenstemmen met uw imago

Documenten

Maak uw eigen templates, trigger wanneer deze aangeboden dienen te worden en welke documenten in bijlage aanwezig moeten zijn

Templates

Maak uw eigen templates, trigger wanneer deze aangeboden dienen te worden en welke documenten in bijlage aanwezig moeten zijn