De antiwitwaswet (AWW) verplicht Accountants controlemaatregelen te nemen:

  •  Het plaatsen van een intern mechanisme dat toelaat om op adequate wijze aan deze wettelijke verplichting te voldoen.
  • Het handhaven van deze wettelijke verplichting door de betrokken formaliteiten up-to-date te houden.

FID-Manager begeleidt uw accountantskantoor bij digitalisering en biedt effectieve oplossingen om te voldoen aan de vereisten van de antiwitwaswetgeving met behulp van AML-software die screening en monitoring mogelijk maakt

Het beheer van identiteitskaarten

Van het aanmaken van de klant op basis van de identiteitskaart tot de e-mail 'kennisgeving van vervallen of ontbrekende identiteitskaart'

Formaliteiten

Verplichte formaliteiten worden automatisch ingevuld op basis van het klantendossier, de opdrachtbrief en de op maat aangepaste volmacht, gebaseerd op het bestaande model van uw kantoor

AWW-controlelijst

Dankzij de AWW-controlelijst beschikt u altijd en overal over een compleet overzicht: voltooide en verlopen formaliteiten, evenals formaliteiten die in behandeling zijn

QR-codes

Formaliteiten gegenereerd in FID-Manager worden automatisch herkend dankzij QR-codes