U bent hier

Antiwitwaswet

Een gratis demonstratie?

Een oplossing op uw obligaties omtrent de "Antiwitwaswet"

De antiwitwaswet (AWW) verplicht Accountants controlemaatregelen te nemen: 

  • Het in plaats zetten van een intern mechanisme die toelaat op adequate wijze antwoord te geven aan deze wettelijke verplichting. 
  • Het handhaven van deze wettelijke verplichting door betrokken formaliteiten up-to-date te houden.

FID-Manager digitaliseert het beheer van uw kantoor en biedt efficiënte oplossingen om obligaties die uit de antiwitwas voortvloeien te respecteren:
Fid-Manager

Het beheer van identiteitskaarten, van de aanmaak van de klant op basis van de identiteitskaart tot de mail ‘kennisgeving van vervallen of ontbrekende identiteitskaart’

Verplichte formaliteiten automatisch ingevuld op basis van de klantenfiche, opdrachtbrief en volmacht op maat aangepast op basis van het bestaande model van uw kantoor

Fid-Manager
Fid-Manager

Dankzij de AWW-controlelijst beschikt u altijd en overal over een globaal overzicht: voltooide en vervallen formaliteiten, alsook formaliteiten in afwachting

Formaliteiten gegenereerd in FID-Manager worden automatisch herkend dankzij QR-codes

Fid-Manager