De wet van 6 februari 2024 definieert het begrip "gestructureerde elektronische factuur". Let op: dit is niet een scan van een factuur die per e-mail in elektronisch formaat (pdf, word, etc.) is verstuurd. 

Het gaat om "de elektronische factuur die is uitgereikt, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm waarmee deze automatisch en elektronisch kan worden verwerkt". 

De wet introduceert een bijna universele verplichting om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken tussen belastingplichtigen, en tegelijkertijd zal de verplichting om een gestructureerde elektronische factuur te kunnen ontvangen gelden voor bijna alle belastingplichtige afnemers. 

De wet treedt in werking op 1 januari 2026. 

Bereid je nu voor op deze (r)evolutie, zonder uitstel. Vooral omdat kleine bedrijven (zie artikel 1:24 van de WVV (cnc-cbn.be: https://www.cbn-cnc.be/nl/node/2294) recht hebben op een verhoogde aftrek (120%) voor kosten in verband met factureringsprogramma's voor het uitreiken, verzenden en ontvangen van elektronische facturen. 

Deze verhoogde aftrekbaarheid eindigt op 1 januari 2028.